Domovy na dohled

Charakteristika Projektu

Projekt Domovy na dohled je projekt určený pro prevenci a včasné vyhledávání kožních zhoubných nádorů u seniorů. Jedná se o komplexní program zaměřený na seniory, pečovatele , studenty středních zdravotnických škol i širokou veřejnost.
Přináší řešení pozdních záchytů kožní rakoviny u seniorů a dává naší kůži naději na život bez kožní rakoviny do budoucna.

Z čeho vycházíme?

Každý 3. člověk onemocní rakovinou. Nejčastější formou rakoviny je rakovina kůže! Představuje 1/3 všech zhoubných onemocnění!
Senioři jsou skupinou nejvíce ohroženou vznikem zhoubných kožních nádorů a jejich předstupňů. Řada seniorů přichází do kožních ambulancí s pokročilými i rozpadlými nádory. Jejich řešení je často vzhledem k pokročilosti stavu svízelné. Přitom platí, že každý zhoubný nádor je řešitelný, jenom je potřeba ho odhalit včas!

Nejagresivnějším kožním nádorem je maligní melanom, nejčastějším je basaliom, který sice nemá tendenci metastazovat, ale může po čase růst invazivně a může tak výrazně zhoršit kvalitu života. Druhým nejčastějším zhoubným kožním nádorem je spinaliom, který dokáže tvořit metastázy a může zkrátit život.

Čím dříve jsou zhoubné kožní nádory u seniorů odhaleny, tím snadnější je jejich řešení, příznivější prognoza, staří lidé nezažívají strach a utrpení.

Senioři, kteří dožívají z různého důvodu v domovech důchodců, jsou odkázáni na pomoc pečovatelů. Podobně senioři žijící v domovském prostředí často využívají pečovatelských služeb a služeb různých charitativních organizací. A právě pečovatelé, kteří pomáhají seniorům, mohou při své práci jako první upozornit na nový podezřelý útvar na kůži a významně ovlivnit další osud seniora. Jejich úloha je bezesporu velmi důležitá.


Čeho chceme docílit? Koho oslovujeme a co nabízíme?

Vyvíjíme konkrétní aktivity za účelem snížení rizika vzniku zhoubných kožních nádorů a pomoci v jejich časném odhalení u seniorů.

 • Seniorům a široké veřejnosti nabízíme:
  - zpřístupnění informací o riziku kožní rakoviny
  - konzultace v kontaktním centru NF Cheiróm

 • Pečovatelům nabízíme:
  - komplexní program vzdělávání v oblasti prevence a vyhledávání kožní rakoviny
  - zprostředkování kontaktu s kožním lékařem

 • Studentům nabízíme:
  - přípravu pro další kariéru

Podrobněji

V rámci Projektu oslovujeme pečovatele v domovech důchodců, pečovatele terénní pracující v rámci aktivit charitativních organizací a pečovatelských agentur. Naším záměrem je zdůraznit jejich významnou roli v odhalování zhoubných nádorů, naučit je rozpoznávat nejčastější zhoubné nádory a jejich předstupně. Naše teoretické edukace chceme podpořit praktickým nácvikem a konzultacemi nad konkrétními případy z praxe.
Zprostředkujeme aktivní, konkrétní a pravidelnou spolupráci mezi pečovatelem a spádovým kožním lékařem.

Oslovujeme seniory v domovech důchodců i seniory žijící ve svém domovském prostředí, jednotlivce i celé skupiny. Našimi aktivitami podporujeme jejich informovanost o problému kožní rakoviny, chceme jim dát možnost se přijít poradit o své kůži.

Nechceme suplovat práci lékaře, nechceme jednorázově vyšetřovat kůži našich seniorů, protože tak bychom docílili pouze jednorázového dočasného efektu. Chceme jít dál, do budoucnosti, chceme dlouhodobé řešení problému pozdního záchytu zhoubných nádorů. A proto si stojíme za tím, že do Projektu zapojíme i studenty SZŠ. Právě oni budou jednou pracovat se seniory v DD nebo s pacienty ve zdravotnických zařízeních. Pokud je naučíme základům prevence kožních nádorů a jejich předstupňů, pak nám bude vyrůstat generace nových sester a pečovatelů znalých této problematiky a všímavých zároveň. To je naše naděje pro budoucnost!

Projekt Domovy na dohled je projekt o nás všech

Můžeme patřit do různých věkových kategorií. Každý z nás se ale jednou stane seniorem! Nikdo nevíme, zda nebudeme mezi ty, kteří dožijí své životy v DD nebo zda nebudeme přechodně v těchto zařízeních umístěni, můžeme se na čas stát ve svém životě také pacienty zdravotnických zařízení. A proto může každý z nás jednou profitovat z toho, že se o nás budou starat vzdělaní,všímaví a rozhodní pečovatelé .

Ačkoli se navenek soustředí na seniory, tento projekt se týká nás všech!

Podporují nás

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace